بخور زار

بخور زار

در راستای اجرای طلسمات بدون نجاست، همواره از ماده ای بنام بخور زار اسم برده میشود.

و اما بخور زار چیست؟ و کاربرد بخور زار در طلسمات موکلدار چگونه است؟

با یک مثال ساده اینگونه توضیح میدهیم : زمانی که طلسمی بر روی کاغذ یا فلز یا هر چیزی نوشته میشود،در واقع یک قراردادی نوشته شده است بین یک شخص(خواهان) و یک موجود ماورایی(خوانده).

که در این متن قرارداد انسان به موجود ماورایی میگوید که فلان کار را انجام بدهید تا برای شما فلان کار را انجام دهم.

یعنی در اصل طلسم یا دعا یک نوشته یا شرطی است که موجودی ماورایی را مجاب(وادار یا تشویق) به اجرای مفاد طلسم مینماید.

جهت ادامه این مقاله بر روی نوشته ” بخور زار ” کلیک نمایید

*مفاد طلسم میتواند محبتی یا صلح یا فراق و جدایی یا بستن زبان یا هر چیز دیگری باشد.

حال فراخواندن هر موجود توسط کد یا اشکال خاص یا نوشته هایی انجام میشود،مثلا فلان حروف و عدد در کنار هم یک موجود را با تخصص فراق فراخوان میکند،یا یک سری از اعداد و حروف دیگر یک موجود با تخصص ایجاد محبت را فراخوان میکند.

این نوع از فراخوانی سبب ایجاد طلسمات متنوع در ضمینه های گوناگون همچون طلسم فراق،طلسم محبت،طلسم زبانبند و … میشود.درواقع تفاوت طلسمات در همین نوع فراخوان است.

حالا نوبت به ایجاد انگیزه یا وادار کردن موجود ماورایی به اجرای طلسم میشود،یا به زبان ساده تر باید گفت که چه دلیل و انگیزه ای وجود دارد که یک موجود ماورایی کاری را که از او در متن طلسم خواسته شده است را انجام دهید؟؟؟

باید یک انگیزه و کششی برای انجام مفاد موجود در طلسم وجود داشته باشدتا موکل (موجود ماورایی) به آن عمل کند!

در این مرحله است که سازنده طلسم یا شخص اجرا کننده طلسم با دادن طعام و هدیه به موکل (موجود ماورایی) با آن شرط میکند که در ازای گرفتن این طعام یا این هدیه شما باید متن درون طلسم را اجرا نمایید.

در واقع با دادن پیش پیش یک هدیه یا طعام به موکل آن را در عمل انجام شده  واردار به اجرای طلسم مینمایند.

برای درک بهتر موضوع یک نمونه طلسم محبت ( طلسم صبی ) معروف را که، با بخور زار اجرا میشود را مثال میزنیم:

ادامه توضیحات ▼

طلسم محبت با بخور زار

دیدگاهتان را بنویسید