عکس طلسم صبی

عکس طلسم صبی

عکس طلسم صبی و عکس طلسم یهودی کاملا یکسان است

شاید به این موضوع دقت کرده باشید که تمامی تصاویر و عکسهایی که از طلسمات یهودی و صبی وجود دارد کاملا یکسان است و فقط در برخی طلسمات یهودی اشکالی اضافه و یا کدهایی باز نشده وجود داردطلسم صبی

این حقیقت وجود دارد که طلسم صبی همان طلسم یهودی است

حال به سراغ قسمت دیگری از عکس طلسم صبی موکل دار میرویم و آن هم قسمت متغیر طلسم است

در عکس طلسم متوجه میشوید که در بیشتر عکسهای طلسم ها جای یک یا دو مکان خالی است

این مکانهای خالی در اصل نام شخص یا اشخاص است که باید درون طلسم قرار بگیرند

به این مکان خالی که در تمامی طلسم ها وجود دارد متغیر طلسم میگویند.

با ذکر مثال این موضوع را شرح میدهیم که متغیر چیست؟طلسم صبی

شما فرض کنید که در حال نگارش یک طلسم محبت بین دو شخص هستید و

در طلسم آمده است که : ای موکل طلسم، ایجاد محبت کن بین فلان و فلانی و شخص فلانی رو عاشق و شیفته ی فلان کن

مثلا در طلسم گفته است که شوهر یا مردی را عاشق زنش کن

این طلسم فقط بر روی ذهن مرد تاثیر میگذارد و مرد را عاشق زن میکند و هیچ تاثیری روی قلب و ذهن زن نمیگذارد. و اگر زنی درخواست محبت برای شوهرش نماید،حس محبت در شوهر وارد میشود و در زن بی تاثیر است.

در لفظی میتوان گفت که متغیر نام خواهان و خوانده است که باید در طلسم قرار بگیردطلسم صبی

محاسبه متغیر امری تخصصی و حساب و کتاب دار است.

جهت مشاهده تمامی طلسمات صبی به همراه آموزش و محاسبه متغیر رایگان بر روی نوشته زیر کلیک نمایید.

طلسم صبی