متن طلسم صبی

متن طلسم صبی

متن طلسم صبی در واقع یا عدد است یا نوشتارهایی به زبان عبری است یا عربی است

حال چرا این چنین است؟طلسم صبی

پاسخ این سوال بسیار ساده است چون طلسم صبی همان طلسم یهودی است و علوم غریبه یهود هم از مصر سرچشمه گرفته است

به دلیل مصری بوده دارای واژگان عربی و به دلیل یهودی بودن دارای واژگان عبری( اسرائیلی) و چون دارای رموزی است که توسط هاروت و ماروت آموزش داده شده است دارای عدد و جداول است

اکنون که به این مقاله آمده اید دو حالت بیشتر ندارید:طلسم صبی

  • یا به دنبال انجام طلسم صبی برای خود هستید
  • یا طلسمی را پیدا کرده و قصد دارید بدانید که این طلسم چیست

برای این موضوع و برای اینکه بتوانید همچون یک مورخ و باستان شناس سر از مفهوم و طرز کار طلسمات صبی و نوشته و متن درون طلسم در بیاورید توصیه میکنم تا سری به کانال تلگرامی حلیمه سرحانی بزنید.

در کانال تلگرامی حلیمه سرحانی آموزشهای بسیاری پیرامون نحوه اجرای طلسم صبی به همراه شکل آورده شده است.

اگر از اول کانال تا آخر کانال تلگرامی ایشان را مطالع کنید به راحتی در میابید که چه متن و نوشتاری در طلسم نماد چیست و به راحتی هر کاغذ طلسمی را را خواهید خواهند و البته به راحتی برای خود و اطرافیان خود میتوانی طلسم صبی موکلدار بنویسید.طلسم صبی

در متن تمامی طلسمات صبی جای یک یا دو کادر عموما خالی است که در این کادر ها نام شخص یا اشخاص را درون طلسم مینویسند که در حالت تخصصی و کامل تر نام اشخاص را در جداولی محاسبه کرده و سپس به شکل عدد و حروف درآورده و درون این قسمتها مینویسندطلسم صبی

به این قسمتهای خالی در متن هر طلسم ، متغیر طلسم صبی میگویند.

طلسم صبی