طلسم صبی موکلدار

طلسم صبی موکلدار در واقع معنی ندارد!!!

اما چرا طلسم صبی موکل دار معنی ندارد؟ پاسخ این سوال را با یک سوال میدهیم:

آیا طلسم صبی بدون موکل هم وجود دارد؟طلسم صبی

این موضوع طلسم صبی با موکل یا طلسم صبی بدون موکل را برخی دعانویسان متقلب بنا کردند تا به این واسطه بتوانند مبالغ بیشتری را از طرف مقابل اخذ کنند.

بالاترین درجه دعانویسی یا بهتر است بگوییم که بهترین دعانویس صبی شخص بود بنام ملاعبد فیهانی که به رحمت خدا رفته است

البته جهت شناخت بهتر ایشان بهتر است که نام ملاعبدفیهانی را در سایت “ویکیپدیا” سرچ نمایید.

ملاعبد فیهانی دارای درجه ای بنام بابازار بوده استطلسم صبی

پس از آن شخص دیگری با درجه مامازار وجود دارد بنام حلیمه سرحانی کنهء که در زمان فعلی بالاترین درجه را دارد.

حلیمه سرحانی کنه اکنون دارای درجه مامازار ایران بوده و لیستی از تمامی طلسمات صبی را به همراه نحوه انجام آن در کانالش منتشر کرده است .

واژه طلسم صبی موکلدار، زمانی معنی خود را پیدا میکند که از ابتدای کانال تلگرامی حلیمه سرحانی شروع به مطالعه کنید تا به عمق مطلب و آموزش طلسمات پی ببرید.

در اصل تمامی طلسمات صبی دارای بخوراتی(عود خوشبو) برای اجرا هستند که این بخورات به نام های بخور زار و بخور بحری و بخور سرخ هستند.

انجام طلسمات صبی به حدی ساده است که باور کردنی نیست و تنها با چند دقیقه مطالعه میتوانید به راحتی انجامش دهید

زمانی که دود بخور(عود خوشبو) به عنوان شرط اجرای طلسم در عهد یا قرارداد طلسم قرار میگیرد موکل مجاب میشود تا خواسته مشروط در طلسم را اجرا نماید.

بگذارید به زبان ساده تر بگویم:طلسم صبی

شما یک طلسم محبت موکلدار را انجام میدهید

در متن طلسم آمده است که فلان شخص را به فلان شخص علاقه مند نماید.نوع موکل و نام موکل نوشته شده است و نام آن دوشخص هم نوشته شده است،حالا برای نمک گیر کردن موکل به آن دود بخور زار یا دود بخور بحری را میدهند.در اصل این دود بخور زار برای موکل حکم طعام و هدیه ای گرانقدر را دارد که ردیافت کرده تا طلسم محبتی را اجرا نماید.

اساس کار تمامی طلسمات موکلدار بر همین موضوع استوار است

اکنون به سراغ آموزش انجام انواع طلسم میرویم و سپس تمامی طلسمات را در اختیار شما قرار میدهیم تا انجام دهید.

برای رفتن به مرحله بعدی بر روی نوشته زیر کلیک نمایید:

طلسم صبی