انواع طلسم صبی

انواع طلسم صبی

همیشه این سوال مطرح بوده که انواع طلسم صبی کدامند؟

و یا درست است که میگویند طلسم صبی با نجاست نوشته میشود؟

در ابتدای کار ما صلاح میدانیم تا انواع طلسم صبی را به دو دسته کلی تقسیم کنیم:

دسته اول: طلسم بدون نجاست

دسته دوم: طلسم با نجاست

جهت ادامه این مقاله بر روی نوشته ” انواع طلسم صبی ” کلیک نمایید

ادامهانواع طلسم صبی